Jadwiga Rotnicka na portalu Facebook
Blog Jadwigi Rotnickiej

Kongres Wodociągów Polskich

„Wodna racja stanu – debata o przyszłości” to hasło tegorocznego Kongresu Wodociągowców Polskich, który odbył się wczoraj w Warszawie. W wydarzeniu uczestniczyła m.in. senator Jadwiga Rotnicka.

czytaj więcej...

"Władza jest kobietą"

Miniony weekend w Poznaniu upłynął w feministycznej atmosferze. W sobotę mury Concordii Design gościły uczestniczki (i nielicznych uczestników) III Wielkopolskiego Kongresu Kobiet, wśród nich była również senator Jadwiga Rotnicka.

czytaj więcej...

Platforma Obywatelska

Miło mi powitać Państwa na mojej stronie internetowej.

Kongres Wodociągów Polskich

29 października 2014 r.

„Wodna racja stanu – debata o przyszłości” to hasło tegorocznego Kongresu Wodociągowców Polskich, który odbył się wczoraj w Warszawie. W wydarzeniu uczestniczyła m.in. senator Jadwiga Rotnicka.

VI Kongres Wodociągowców Polskich zyskał specjalne wyróżnienie: „Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności”, które nadawane jest dla uhonorowania przedsięwzięć i inicjatyw nawiązujących do 25-lecia odzyskania przez Polskę pełnej suwerenności. Stąd też podczas obrad nie zabrakło podsumowań osiągnięć, które dokonały się w branży wodno-kanalizacyjnej przez ostatnie ćwierć wieku. To dzięki nim w naszych kranach płynie zdrowa i smaczna woda, oczyszczamy ścieki na światowym poziomie i coraz lepiej radzimy sobie z zagospodarowaniem osadów ściekowych. Przez 25 lat w Polsce zbudowano tysiące kilometrów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, powstały oczyszczalnie ścieków o najwyższych standardach. Polskie firmy zostały wyposażone w nowoczesne rozwiązania informatyczne i techniczne.

Osiągnięcia branży wodno-kanalizacyjnej zostały docenione przez senacką Komisję Środowiska. Jej przewodnicząca, senator Jadwiga Rotnicka wręczyła specjalne medale Senatu RP za wysiłek i determinację w dążeniu do rozwoju i budowy nowoczesnej, przyjaznej środowisku infrastruktury komunalnej. Odznaczeni zostali:

  • Dorota Jakuta, prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”,
  • Paweł Chudziński, prezes zarządu Aquanet Sp. z o.o. w Poznaniu,
  • Henryk Tomaszewski, prezes zarządu PEWIK Sp. z o.o. w Gdyni,
  • Leszek Trzeciak, prezes zarządu Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o.

"Władza jest kobietą"

27 października 2014 r.

Fot.: Facebook, Wielkopolski Kongres Kobiet

Miniony weekend w Poznaniu upłynął w feministycznej atmosferze. W sobotę mury Concordii Design gościły uczestniczki (i nielicznych uczestników) III Wielkopolskiego Kongresu Kobiet, wśród nich była również senator Jadwiga Rotnicka.

Hasło tegorocznego Kongresu brzmiało „Władza jest kobietą”, a na program wydarzenia złożyły się trzy panele dyskusyjne: „Równa droga do władzy”, „Macierzyństwo i sztuka” oraz  „Różnorodność w edukacji”.

Szczegóły dotyczące kongresu można znaleźć na stronie: www.wielkopolskikongreskobiet.pl oraz www.facebook.com/WielkopolskiKongresKobiet

Konferencje na POLEKO

15 października 2014 r.


Dziś minął drugi dzień targów POLEKO – najbardziej prestiżowych targów poświęconych m.in. odnawialnym źródłom energii, ekologii, ochronie środowiska oraz gospodarce komunalnej.

Targi to nie tylko stoiska, odbywająca się na nich promocja i spotkania biznesowe, to także szereg wydarzeń towarzyszących, w tym konferencji. Jedną z nich zorganizowało Stowarzyszenie Wielkopolski Dom Pasywny, a dotyczyła tematyki pasywnego oraz zielonego budownictwa. Gościem specjalnym, który otworzył konferencję była senator Jadwiga Rotnicka. Druga konferencja, na której gościła senator Rotnicka,  zorganizował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Temat spotkania stanowiło podsumowanie 25 lat ochrony środowiska w demokratycznej Polsce oraz prezentacja oferty programowej NFOŚiGW dotyczącej ochrony środowiska w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Envicon 2014

13 października 2014 r.

Jesień to pora roku, która osobom związanym z branżą ochrony środowiska tradycyjnie kojarzy się  z targami POLEKO, które są najbardziej prestiżowymi targami w kraju poświęconymi ochronie środowiska. Tradycją stało się również, że imprezę tę poprzedza kongres ochrony środowiska – Envicon.

Kongres rozpoczął się dziś w pawilonie 15. Międzynarodowych Targów Poznańskich, zainaugurował go wykład byłego ministra środowiska, prof. Macieja Nowickiego pt. „25 lat ochrony środowiska w Polsce”. Kolejne wystąpienia i dyskusje dotyczyły sposobów budowania stabilnych systemów w różnych dziedzinach ochrony środowiska, w tym w gospodarce odpadami i gospodarce wodnej.

W panelu dyskusyjnym zatytułowanym „Strategia budowy stabilnego systemu ochrony środowiska” uczestniczyła m.in. przewodnicząca senackiej Komisji Środowiska, senator Jadwiga Rotnicka. Paneliści próbowali znaleźć odpowiedzi na pytania: jaki model gospodarki odpadami wykształci się w Polsce? oraz jaką strategię rozwoju branży wodno-kanalizacyjnej będziemy realizowali?

czytaj więcej...

Inauguracja roku akademickiego na UAM

1 października 2014 r.

Największa uczelnia wyższa w Poznaniu – Uniwersytet im. A. Mickiewicza zainaugurowała dziś rok akademicki. W uroczystości uczestniczyła prof. Jadwiga Rotnicka.

Tradycyjnie inaugurację rozpoczęto od odśpiewania Hymnu Państwowego, po którym głos zabrał Rektor UAM. prof. dr hab. Bronisław Marciniak. W dalszej części uroczystości nastąpiła immatrykulacja studentów I roku i przemówienie Przewodniczącego Parlamentu Samorządu Studentów UAM. Tegoroczny wykład inauguracyjny pt. "Cóż wiersz pomoże do praw układania" wygłosił prof.dr hab Józef Tomasz Pokrzywniak.

Uroczystość była także okazją do wręczenia odznaczeń. Medal „Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis” otrzymał prof. dr hab. Jerzy Fedorowski za prace nad utworzeniem w Poznaniu Parku Historii Ziemi. Odznaczono równiez wyróżniających się absolwentów oraz najlepszych studentów.

>>

Logowanie

Wykonanie: YourNet