Platforma Obywatelska

Miło mi powitać Państwa na mojej stronie internetowej.

Stan wielkopolskiego muzealnictwa

16 marca 2015 r. 

Na temat problemów jakie trapią wielkopolskich muzealników rozmawiano dziś na spotkaniu zatytułowanym „Stan muzealnictwa wielkopolskiego w przede dniu I Kongresu Muzealników Polskich”. Inicjatorem spotkania była senator Jadwiga Rotnicka, do której zgłosili się wielkopolscy muzealnicy.

Spotkanie odbyło się w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej. Ze strony środowiska muzealników uczestniczyli w nim przedstawiciele związków zawodowych działających w muzeach, przedstawiciele Stowarzyszenia Muzealników Polskich, dyrektorzy wielkopolskich muzeów. Organizatorów wielkopolskich muzeów reprezentowali Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania oraz Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego. Na zaproszenie senator Rotnickiej na spotkanie przybyli również parlamentarzyści: poseł Michał Stuligrosz oraz senator Jan Filip Libicki.

Podczas spotkania muzealnicy wskazywali na dwa najistotniejsze w tej chwili problemy. Pierwszy to niskie uposażenia pracowników muzeów. Drugi stanowi kolejna transza deregulacji zawodów, w której znalazł się właśnie zawód muzealnika. Środowisko stoi na stanowisku, że jego "otwarcie" spowoduje nie tylko spadek jakości kadry, ale również przyczyni się do obniżenia i tak niskich wynagrodzeń.

Zmiana warty u „Młodych Demokratów”

14 marca 2015 r.


Senator Jadwiga Rotnicka uczestniczyła dziś w Zjeździe Regionu Wielkopolskiego Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”.

 

Na zjeździe dokonano wyboru nowego przewodniczącego regionu, po tym jak dotychczasowy – Konrad Zaradny złożył rezygnację z powodu awansu na przewodniczącego Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”. Nowym szefem wielkopolskich Młodych Demokratów został James Behr.

Forum budownictwa pasywnego

13 marca 2015 r.


Po raz drugi w wiosennym terminie na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbywały się targi budowlane BUDMA. Jak co roku samym targom towarzyszył szereg wydarzeń tematycznych. W tym roku jednym z nich było VI Forum Budownictwa Energooszczędnego i Pasywnego, które otworzyła senator Jadwiga Rotnicka, patron honorowy wydarzenia.

Organizatorzy spotkania: stowarzyszenie Wielkopolski Dom Pasywny oraz Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej przygotowali ciekawy program. W pierwszym dniu Forum eksperci z Polski z zagranicy zaprezentowali przykłady budynków pasywnych i zeroenergetycznych z całej Europy. Uczestnicy spotkania mieli okazję uzupełnić swoją wiedzę i poznać najlepsze praktyki stosowane w tej dziedzinie na świecie. Zaprezentowane przykłady dotyczyły zarówno nowych, jak i termomodernizowania istniejących budynków użyteczności publicznej.

Drugiego dnia specjaliści z Polski przedstawili najnowsze przykłady budynków pasywnych powstające w naszym kraju. Omówione zostały zmieniające się prawne i finansowe warunki wsparcia dla budownictwa pasywnego i energooszczędnego w naszym kraju. Przeprowadzono również warsztaty szkoleniowe ze standardu pasywnego dla inwestorów indywidualnych.

 

Podziękowanie od Kongresu Kobiet

11 marca 2015 r.


Senat RP na ostatnim swoim posiedzeniu, które odbyło się w dniach 4-6 marca opowiedział się czwartek za ratyfikacją Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Do Biura Senatorskiego Jadwigi Rotnickiej wpłynęło pismo od Stowarzyszenia Kongres Kobiet z podziękowaniem za głosowanie za przyjęciem konwencji.

 

Prezydent Komorowski w Poznaniu

6 marca 2015 r.


Źródło: www.popieramkomorowskiego.pl

W tym roku mija 25 lat od uchwalenia jednej z najważniejszych ustaw w najnowszej historii Polski – ustawy o samorządzie gminnym. Z tej okazji samorządowcy z całej Polski zjechali do Poznania na Kongres 25-lecia Samorządu Terytorialnego w Polsce. Gościem specjalnym Kongresu był Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Po wizycie na Międzynarodowych Targach Poznańskich, które gościły uczestników Kongresu, Prezydent Komorowski udał się na Stary Rynek. Tam spotkał się z Wielkopolskim Komitetem Poparcia jego osoby na stanowisko Prezydenta RP w zbliżających się wyborach. Razem z poznaniakami obejrzał trykające się w południe poznańskie koziołki i przespacerował się po płycie Starego Rynku do hotelu Bazar.

>>

Logowanie

Wykonanie: YourNet