Jadwiga Rotnicka na portalu Facebook
Blog Jadwigi Rotnickiej

Konferencja nt. węgla brunatnego w południowo-zachodniej Wielkopolsce

W ramach posiedzenia Komisji Środowiska z inicjatywy senator Jadwigi Rotnickiej odbywa się dziś konferencja pt. „Węgiel brunatny w południowo-zachodniej Wielkopolsce – przewidywane skutki eksploatacji odkrywkowej”.

czytaj więcej...

70. rocznica zakończenia walk o Poznań

Poznaniacy uczcili dziś 70. rocznicę zakończenia okupacji niemieckiej i walk o Poznań. W wydarzeniu tym, któremu towarzyszył dźwięk syren, bicie Dzwonu Pokoju oraz salwa honorowa, uczestniczyła również senator Jadwiga Rotnicka, która zło

czytaj więcej...

Platforma Obywatelska

Miło mi powitać Państwa na mojej stronie internetowej.

Konferencja nt. węgla brunatnego w południowo-zachodniej Wielkopolsce

3 marca 2015 r.

W ramach posiedzenia Komisji Środowiska z inicjatywy senator Jadwigi Rotnickiej odbywa się dziś konferencja pt. „Węgiel brunatny w południowo-zachodniej Wielkopolsce – przewidywane skutki eksploatacji odkrywkowej”.

Transmisja z posiedzenia dostępna jest pod adresem: www.senat.gov.pl/transmisje/biezace-transmisje

Porządek obrad obejmuje:

Geologiczne i hydrogeochemiczne uwarunkowania w rejonie występowania złóż węgla brunatnego w środkowej i południowo-zachodniej Wielkopolsce – prof. zw. dr hab. Józef Górski, dr Marcin Siepak.

Prognozy rozwoju lejów depresji w kolejnych planach odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego ze złóż w południowo-zachodniej Wielkopolsce  i ich skutki – prof. zw. dr hab. Jan Przybyłek, prof. zw. dr hab. Alfred Kaniecki.

Wpływ ochrony złóż węgla brunatnego i ich potencjalnej eksploatacji na rozwój przestrzenny południowo-zachodniej Wielkopolski - informacja o opracowaniu Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego – dyrektor Biura Marek Bryl.

Zasady zrównoważonego rozwoju a potencjalna eksploatacja kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w południowo-zachodniej Wielkopolsce – prof. dr hab. Waldemar Ratajczak, prof. dr hab. Marek Szewczyk.

 

70. rocznica zakończenia walk o Poznań

22 lutego 2015 r.


Poznaniacy uczcili dziś 70. rocznicę zakończenia okupacji niemieckiej i walk o Poznań. W wydarzeniu tym, któremu towarzyszył dźwięk syren, bicie Dzwonu Pokoju oraz salwa honorowa, uczestniczyła również senator Jadwiga Rotnicka, która złożyła kwiaty. Oficjalne uroczystości zwieńczyło widowisko historyczno-rekonstrukcyjne „Bitwa o Poznań”, na które licznie przybyli poznaniacy. 

Piękny jubileusz, miłe spotkanie

20 lutego 2015 r.

Senator Jadwiga Rotnicka spotkała się dziś z członkami oraz sympatykami Związku Oficerów Rezerwy RP. Okazją do tego była uroczystość 85. urodzin wieloletniego Sekretarza Zarządu Głównego ZOR pana majora Mariana Osady, którego oddana praca na rzecz Związku odzwierciedla się w prężnej działalności tej organizacji.

Nadanie sztandaru XX LO

30 stycznia 2015 r.


Źródło: www.xxlopoznan.szkolnastrona.pl

Jubileusz 20-lecia istnienia obchodziło dziś XX Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu. Przy tej okazji szkoła otrzymała sztandar, którego matką chrzestną została senator Jadwiga Rotnicka.

XX LO swoją siedzibę ma na Wichrowych Wzgórzu. Od czerwca 2013 r. patronuje jej Konstanty Ildefons Gałczyński. Liceum wraz z Gimnazjum nr 9 tworzą Zespół Szkół Gimnazjalno-Licealnych nr 37. Szkoła kształci uczniów w klasach o profilach: aktorskim, dziennikarsko-filmowym z grafiką komputerową, pedagogiczno-psychologicznym z rozszerzeniem językowym oraz sportowym (koszykówka, lekkoatletyka, piłka nożna, siatkówka).

Odnawialne źródła energii i prawo budowlane

26 stycznia 2015 r.


Na najbliższym posiedzeniu Senatu RP, które zaplanowano na 5-6 lutego br., senatorzy procedować będą m.in. nad długo wyczekiwaną Ustawą o odnawialnych źródłach energii (OZE) oraz Ustawą o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Konieczność uchwalenia ustawy, która regulowałaby zasady produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych zgłaszana jest od dawna zarówno ze strony organizacji ekologicznych, jak i osób zainteresowanych inwestycją w instalacje OZE. Uchwalona 16 stycznia br. przez Sejm ustawa określa zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z odnawialnych źródeł energii, wytwarzania biogazu rolniczego oraz biopłynów, w instalacjach odnawialnego źródła energii, a także mechanizmy i instrumenty wspierające ich wytwarzanie. Największe kontrowersje budzą wprowadzone przez Sejm poprawki dotyczące mechanizmu taryf gwarantowanych, czyli wsparcia dla właścicieli najmniejszych, przydomowych elektrowni bazujących na źródłach odnawialnych

Z kolei jeśli mowa o Ustawie o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, to jej rozstrzygnięcia również będą miały wyraźny wpływ za życie obywateli, zwłaszcza tych, którzy w najbliższym czasie planują budowę domu. Otóż uchwalenie owej ustawy uprości i skróci procedurę budowlaną. Stanie się to możliwe dzięki zniesieniu wymogu uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę w odniesieniu do budowy i przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Ponadto ustawa ogranicza katalog obiektów budowlanych, które wymagać będą wydania pozwolenia na użytkowanie.

>>

Logowanie

Wykonanie: YourNet