pozycja 4

Do sejmu Jadwiga Rotnicka

Recepta dla Polski jest prosta:
szacunek, równe prawa, świeckie państwo

MOJE ZOBOWIĄZANIA NA NOWĄ KADENCJĘ SEJMU RP

 • Ochrona wód - rzek i jezior
 • Wyłączenie najcenniejszych lasów z wycinki
 • Walka z dyskryminacją - każdy ma prawo do wolności i miłości
 • Równe prawa dla Kobiet
 • Finansowanie z budżetu państwa procedury in vitro
 • Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży, m.in. przywrócenie finansowania Telefonu Zaufania 116 111
 • Dostępne budownictwo mieszkaniowe na gruntach skarbu państwa i Krajowego Zasobu Nieruchomości
 • Przekazanie kompetencji i pieniędzy samorządom
 • Wzmocnienie autonomii i apolityczności uczelni wyższych
 • Policja ma chronić obywateli, a nie polityków

Jadwiga Rotnicka

Uniwersytet
 • Studia i praca na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
 • Tytuł doktora habilitowanego na Uniwersytecie Jagiellońskim
 • Profesor UAM
Samorząd
 • Wieloletnia radna Rady Miasta Poznania,
  przewodnicząca Rady w latach 1992/1998 w czasie prezydentury Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka
Senat RP
 • Senatorka od 2007 roku
Kto mówi, że zna się na wszystkim jest niewiarygodny. Ja znam się na samorządzie, ochronie środowiska i gospodarce wodnej.