Jadwiga Rotnicka na portalu Facebook
Blog Jadwigi Rotnickiej

Projekt ustawy o rewitalizacji

Rewitalizacja jest tematem, który często przewija się w dyskusji publicznej również w Poznaniu, głównie w kontekście wyludniania się i degradacji centrum naszego miasta.

czytaj więcej...

Spotkanie z władzami rektorskimi UAM

Jak co roku władze rektorskie Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu organizują spotkanie z wielkopolskimi parlamentarzystami. Tegoroczne odbyło się wczoraj, uczestniczyła w nim m.in. senator Jadwiga Rotnicka.

czytaj więcej...

Platforma Obywatelska

Miło mi powitać Państwa na mojej stronie internetowej.

Projekt ustawy o rewitalizacji

2 lipca 2015 r.

 

Rewitalizacja jest tematem, który często przewija się w dyskusji publicznej również w Poznaniu, głównie w kontekście wyludniania się i degradacji centrum naszego miasta. 

Wielu twierdzi, że prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych, wymaga stworzenia ustawy o rewitalizacji, dającej samorządom narzędzia do realizacji programów „ożywiających” zaniedbane tereny.

Kompleksowych, czyli takich, które nie będą polegały jedynie na poprawie stanu infrastruktury (budynków, dróg, przestrzeni publicznej, itd.), ale przede wszystkim takich, które nakierowane będą na rozwiązywanie problemów społecznych (bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, problemów edukacyjnych, itp.). A wszystko odbywać będzie się z korzyścią dla lokalnej społeczności i w porozumieniu z tą społecznością. 

We wtorek rząd przyjął projekt ustawy o rewitalizacji, którego uchwalenie przez parlament może przyczynić się do „ożywienia” zaniedbanych dziś obszarów w polskich gminach.

czytaj więcej...

Spotkanie z władzami rektorskimi UAM

30 czerwca 2015 r.

 

Jak co roku władze rektorskie Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu organizują spotkanie z wielkopolskimi parlamentarzystami. Tegoroczne odbyło się wczoraj, uczestniczyła w nim m.in. senator Jadwiga Rotnicka.

Spotkanie poświęcono dwóm zagadnieniom. Pierwszym było przedłożenie wiodących zagadnień Sprawozdania JM Rektora UAM z działalności Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza za rok 2014  przedłożone na posiedzeniu Senatu, w którym prof. dr hab. Bronisław Marciniak podsumował osiągnięcia uczelni w ostatnim roku i przedstawił plany na przyszłość.

Drugie zagadnienie ściśle wiąże się z tymi planami, a dotyczy utworzenia na Morasku Uniwersyteckiego Parku Historii Ziemi. W zamyśle jego autorów, którym przewodzi światowej sławy paleontolog – prof. prof. Jerzy Fedorowski, ma to być interaktywna placówka naukowo-edukacyjna, dająca jednocześnie mieszkańcom Poznania i okolic możliwość atrakcyjnego wypoczynku. Jeśli uda się ją stworzyć, będzie to pierwszy tego typu obiekt w Polsce. Park ma być skarbnicą, podanej w przystępny i ciekawy sposób, wiedzy z dziedzin takich jak: astronomia, geologia, biologia czy archeologia.

czytaj więcej...

W hołdzie bohaterkom i bohaterom Poznańskiego Czerwca 1956 r.

 28 czerwca 2015 r.

 

59. lat temu poznańscy robotnicy z ówczesnych „Zakładów im. Józefa Stalina Poznań” dokonali pierwszego po II wojnie światowej zrywu narodowościowego przeciwko reżimowi komunistycznemu w Polsce.
Żądali niewiele – chleba i wolności. Za swój bohaterski czyn niektórzy z nich zapłacili najwyższą cenę – cenę życia.

Jak co roku, w każdą rocznicę tych wydarzeń poznaniacy pamiętają o swoich bohaterkach i bohaterach oddając hołd ich pamięci m.in. przy pomniku Poznańskiego Czerwca ‘56 na pl. Mickiewicza w Poznaniu. Tak też było dziś.

czytaj więcej...

25-lecie samorządu terytorialnego w Poznaniu

8 czerwca 2015 r.

Kilka dni temu obchodzono w Polsce 25 lat istnienia samorządu terytorialnego – efektu jednej z najważniejszych i najbardziej udanych polskich reform po 1989 r.

Z okazji tego jubileuszu dziś w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania zebrali się poznańscy samorządowcy – radni miejscy, którzy tworzyli w stolicy Wielkopolski zręby samorządności. Wśród nich znalazła się Jadwiga Rotnicka, która w Radzie Miasta zasiadała nieprzerwanie od 1990 do 2007 r., a w latach 1992-1998 pełniła funkcję przewodniczącej Rady Miasta Poznania.

Targi WOD-KAN 2015

26 maja 2015 r.

Przewodnicząca senackiej Komisji Środowiska, Jadwiga Rotnicka uczestniczyła dziś w otwarciu targów branży wodno-kanalizacyjnej WOD-KAN w Bydgoszczy.

Tegoroczna, 23. edycja targów odbyła się wyjątkowa na terenie hali widowiskowo-sportowej „Łuczniczka” i na terenach z nią sąsiadujących. WOD-KAN są największą imprezą tej branży w Polsce.

>>

Logowanie

Wykonanie: YourNet