Platforma Obywatelska

Miło mi powitać Państwa na mojej stronie internetowej.

Godziny otwarcia biura

Po okresie urlopowym Biuro Senatorskie wznawia w pełni swoje funkcjonowanie. Dla przypomnienia podajemy godziny otwarcia biura:

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach:

Poniedziałek 9:00 - 17:00
Wtorek 9:00 - 16:00
Środa 9:00 - 16:00
Czwartek 9:00 - 16:00
Piątek 9:00 - 14:00

Jedzmy polskie jabłka!

7 sierpnia 2014 r.

Polskie jabłka stały się w ostatnich dniach symbolem patriotyzmu gospodarczego. W związku z wprowadzeniem przez Rosję embarga na polskie owoce i warzywa ruszyła spontaniczna akcja „Jedzmy polskie jabłka!”, do której zachęcał m.in. Prezydent Bronisław Komorowski. Dziś w akcję włączyli się również senatorowie. Marszałek Senatu częstował jabłkami w holu przed salą posiedzeń.

 

Ustawa o petycjach na ostatniej prostej

29 lipca 2014 r.

Długo oczekiwania ustawa o petycjach zostanie rozpatrzona przez Senat RP na najbliższym posiedzeniu. Inicjatywę ustawodawczą w kwestii uregulowania prawa do składania petycji podjęli właśnie senatorowie, przygotowując i składając projekt ustawy w Sejmie pod koniec ubiegłego roku.

W myśl zapisów ustawy uchwalonej przez Sejm, petycje będzie można wnosić w interesie publicznym, we własnej sprawie lub podmiotu trzeciego za jego zgodą. Prawo jej złożenia będzie przysługiwało m.in. osobie fizycznej, związkom zawodowym, związkom pracodawców, stowarzyszeniom, samorządom społecznym i zawodowym oraz fundacjom.

Warto zauważyć, że jest to zasadnicza różnica na korzyść choćby w stosunku do obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, do której złożenia wymagane jest zebranie 100 tys. podpisów. Petycje można będzie składać do wszystkich organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych, które wykonują zadania zlecone z zakresu administracji publicznej. Będzie można w nich żądać ustanowienia albo zmiany przepisów, podjęcia decyzji albo określonego działania. Na rozpatrzenie petycji organy władzy będą miały maksymalnie trzy miesiące. Ustawa dopuszcza, poza tradycyjną formą pisemną, również  składanie petycji drogą elektroniczną. Urzędy, organizacje, instytucje będą musiały zamieszczać na swych stronach internetowych aktualizowane informacje o składanych do nich petycjach, a także ich skany.

Wszystko wskazuje na to, że nowa ustawa będzie więc mogła wejść w życie 1 stycznia 2015 roku. Wyjątkiem będą przepisy o składaniu petycji do samorządów – te zaczną obowiązywać po rocznym vacatio legis.

czytaj więcej...

Ćwierć wieku odrodzonego Senatu

4 lipca 2014 r.

Źródło: www.senat.gov.pl

Dziś, w 25. rocznicę przełomowych wyborów parlamentarnych, z okazji jubileuszu odrodzonego Senatu, odbyło się uroczyste posiedzenie Izby Wyższej Parlamentu RP.

Na posiedzenie Senatu przybyli m.in. prezydent Bronisław Komorowski, premier Donald Tusk, marszałek Sejmu Ewa Kopacz, marszałkowie Senatu poprzednich kadencji oraz senatorowie I i VIII kadencji, prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński, a także przewodniczący niemieckiego Bundesratu Stephan Weil. Posiedzenie rozpoczęto minutą ciszy jako znak pamięci o wszystkich zmarłych senatorach.

  W historii każdego państwa i narodu są daty, które mają wymiar symbolu. 4 lipca 1989 r. odbyło się pierwsze posiedzenie odrodzonego Senatu Rzeczypospolitej powołanego przez Polaków w wolnych i demokratycznych wyborach. Rozpoczęła działalność demokratyczna instytucja, której działaniem jest stanowienie prawa. Stało się to w wyniku zwycięskiej wyborów czerwcowych. Wtedy pod ciężarem kartki wyborczej załamał się system komunistyczny. Dla Polaków był to koniec zniewolenia – powiedział marszałek Bogdan Borusewicz.  

Marszałek mówił także o ogromnym znaczeniu wyborów 4 czerwca 1989 r., które były nie tylko wygraną wszystkiego co można było wygrać, ale dały nowej władzy silną legitymizację do podjęcia głębokich reform w państwie. Z kolei narody Europy Środkowej i Wschodniej otrzymały sygnał, że nadchodzi czas wolności i demokracji. Marszałek Senatu przypomniał także fakt jak dużą pracę wykonał Senat I kadencji, w którym powstało prawo przywracające społeczeństwu autentyczny samorząd terytorialny, fundament demokracji, który wyzwolił w Polakach energię i entuzjazm społeczny. Wspomniał także o ważnej roli, jaką Senat spełnia wobec Polonii.

czytaj więcej...

Delegacja Dolnej Saksonii w Poznaniu

4 lipca 2014 r.

Fot. Wojciech Jasiecki | Dział Informacji i Promocji PP

Poznań gościł wczoraj odbywającą dwudniową wizytę w Polsce delegację z Dolnej Saksonii na czele z premierem landu Dolna Saksonia i jednocześnie przewodniczącym Bundesratu – Stephanem Weilem. W imieniu Senatu RP, na zaproszenie którego przybyli goście, delegację przyjęła senator Jadwiga Rotnicka, w imieniu władz województwa – marszałek Marek Woźniak.

Podczas wizyty niemiecka delegacja odwiedziła Politechnikę Poznańską.  W wizycie premierowi Weilowi towarzyszył rektor Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych „Ostfalia”, z którą Politechnika Poznańska współpracuje już od ponad 20 lat. Na Politechnice rozmawiano o współpracy regionalnej oraz tej w ramach struktur Unii Europejskiej. Przywołano dotychczasowe przykłady wspólnego partnerstwa takie jak m.in. Targi CEEBIT w Hanowerze. Podkreślano silne związki Politechniki Poznańskiej z regionem Dolnej Saksonii, mówiono o współpracy naukowej między uczelniami obu regionów. 

Kolejnym punktem programu było spotkanie z zarządem firmy Volkswagen-Poznań oraz zwiedzanie samej fabryki. Wizyta w Volkswagenie miała szczególny wydźwięk. Po pierwsze dlatego, że odbyła się krótko po decyzji koncernu o budowie drugiej już w Wielkopolsce fabryki VW – tym razem pod Wrześnią, po drugie dlatego, że premier Weil, z racji pełnionej funkcji szefa rządu, jest również członkiem rady nadzorczej koncernu, mającego siedzibę w Wolfsburgu w Dolnej Saksonii.

czytaj więcej...

>>

Logowanie

Wykonanie: YourNet